Coaching løser problemer  

En god dybdesamtale kan skape positive endringer … I vår coaching tar vi i bruk forskjellige metoder med samtalen som fundament. Du blir ledet gjennom en prosess hvor du blir mer og mer bevisst hvem og hvordan du er, og hva du ønsker!

TYDELIGERE MØNSTRE

Gjennom samtalene blir dine mønstre tydeligere, og du ser hva som tjener deg og hva som hemmer deg. Gjennom prosessen får du dypere innsikt i deg selv. Du blir holdt ansvarlig for å finne en praktisk struktur for det du vil gjennomføre … og for at du får det gjort!

Bestill coachingtime her! 

DU KAN FÅ HJELP TIL  

 • Å finne din personlige autoritet og sette grenser
 • Å få et bedre selvbilde
 • Å gi slipp på kontroll
 • Å være tydelig i kommunikasjon
 • Å våge å ta konflikter
 • Å finne en god struktur i det daglige
 • Å gå fra tanke til handling
 • Å ta styring i større grad
 • Å strekke deg mot viktige mål
 • Å bidra lokalt eller globalt
 • Dypere personlig/åndelig utvikling

 Coaching kan gi deg en god følelse av mestring …