Transcendental Meditasjon 

«Det er som en frisk dusj! Du vasker bort rusk og rask, og så føler du deg forfrisket, full av energi og glede etterpå!»

LØSER OPP STRESS 

Under utøvelsen av Transcendental Meditasjon får du en hvile som er dypere enn den dypeste søvn. Det løser opp stress og spenninger som hindrer deg fra å bruke dine iboende muligheter. Du føler deg oppfrisket og oppladet — klar til innsats etter en meditasjon!  

VANNER ROTEN 

"Vann roten og nyt fruktene!" heter det. Når du vanner roten på et tre blomstrer alle delene, bladene, blomstene og fruktene næres. På samme måte vil regelmessig meditasjon være som å vanne dine røtter eller gå til kilden! Det vil nære alle aspekter av livet ditt — sinn, kropp og sjel.  

Kontakt oss her for mer info!

FORSKNINGEN SIER JA! 

Mer enn 500 publiserte vitenskapelige rapporter fra anerkjente forskningsinstitusjoner og universiteter viser at Transcendental Meditasjon er et effektivt middel for å løse opp stress og spenninger. På den måten kan teknikken hjelpe mennesker å realisere sine iboende ressurser bedre.

FORSKNINGEN VISER AT MAN FÅR …

 • En hvile dypere enn søvn
 • Hjernens funksjon — EEG harmoniseres og ordnes
 • Kroppens funksjoner blir mer effektive og helsen bedres over tid
 • Leger over hele verden anbefaler teknikken som hjelp mot psykosomatiske lidelser  

ET BEDRE LIV RETT OG SLETT 

 • Du takler stress bedre
 • Du tenker klarere
 • Du bruker dine kreative ressurser bedre
 • Du kan få redusert angst og uro
 • Depresjon og traumer kan reduseres 
 • Du vil få bedre mellommenneskelige forhold
 • Meditasjonen skaper indre fred
 • Du kan utvikle intuisjonen din
 • Du blir mindre fordomsfull
 • Du får sove bedre
 • Du får senket blodtrykket og forbedret hjertehelsen
 • Du vil få bedre helse generelt